IP BOX

W styczniu 2019 roku do polskiego ustawodawstwa wprowadzono reżim IP Box (Innovation Box), przewidujący preferencyjną stawkę podatku dochodowego (CIT/PIT) w wysokości 5% dla dochodów osiągniętych z kwalifikowanych praw własności intelektualnej.

Innovation Box to rodzaj zachęty podatkowej, dzięki której firmy mogą zapłacić znacząco mniejszy podatek CIT/PIT. Konieczne jest jednak, aby przychody z tytułu praw własności intelektualnej wynikały z wcześniej przeprowadzonych prac B+R.W czym możemy Ci pomóc?


- Analiza potencjału firmy pod kątem wdrożenia IP Box

- Wdrożenie instrumentu IP Box

- Opracowanie modelu ustalania dochodu kwalifikowanego

- Bieżące wsparcie

- Przygotowanie wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej


Kontakt