Open Laptop

POIR 3.2.2 KREDYT NA INNOWACJE TECHNOLOGICZNE

Dofinansowanie przeznaczone jest na utworzenie lub rozbudowę infrastruktury produkcyjnej, na podstawie której przedsiębiorca rozpocznie wytwarzanie nowych produktów lub świadczenie nowych usług.


Celem projektu może być wdrożenie technologii zakupionej od podmiotu zewnętrznego lub wdrożenie własnej nowej technologii.


Bank udziela wnioskodawcy kredytu inwestycyjnego na rynkowych zasadach. Następnie, w toku spłacania kredytu, część sumy pokrywana jest przez dofinansowanie, które przekazywane jest bezpośrednio do banku kredytującego.

Kontakt
 

DLA KOGO

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa posiadające zdolność kredytową. Należy pozyskać od banku kredytującego promesę lub warunkową umowę udzielenia kredytu.

POZIOM DOFINANSOWANIA 

Wartość kosztów kwalifikowanych może wynosić do 50 mln EUR, natomiast maksymalna wartość kredytu inwestycyjnego to 100% wartości inwestycji. Poziom wsparcia projektu w konkursie jest różny dla poszczególnych województw – zgodnie z mapą pomocy regionalnej i wynosi do 70%.

Wysokość premii technologicznej jest nieograniczona kwotowo.

INSTYTUCJA FINANSUJĄCA

Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK)

 

NA CO MOŻNA PRZEZNACZYĆ DOFINANSOWANIE?

 
linia%20tech_edited.png

ŚRODKI TRWAŁE - INFRASTRUKTURA PRODUKCYJNA

Środki trwałe – infrastruktura produkcyjna: Nabycie lub wytworzenie środków trwałych, a także ich montaż i uruchomienie. Inwestycja w środki trwałe powinna mieć na celu wdrożenie innowacyjnej technologii.

ZAKUP NIERUCHOMOŚCI

Zakup nieruchomości niezabudowanej lub zabudowanej (w tym zakup prawa użytkowania wieczystego)

NABYCIE PRAC I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH

Zakup robót i materiałów budowlanych w celu budowy, rozbudowy lub adaptacji budynków produkcyjnych lub ich części.

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE 

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej.

EKPERTYZY, PROJEKTY TECHNICZNE

Studia, ekspertyzy, koncepcje i projekty techniczne, niezbędne do wdrożenia nowej technologii.

land.png

NAJEM I DZIERŻAWA GRUNTÓW

Pokrycie kosztów związanych z najmem lub dzierżawą gruntów, budynków i budowli lub ich części, poniesionych do dnia zakończenia realizacji inwestycji technologicznej, pod warunkiem że umowa najmu lub dzierżawy będzie zawarta na okres co najmniej 3 lat.

NAJBLIŻSZE NABORY

KREDYT NA INNOWACJE TECHNOLOGICZNE

 

Aktualnie brak naborów 

kalendarz
 

DLACZEGO WARTO Z NAMI WSPÓŁPRACOWAĆ?

PONAD 20 LAT DOŚWIADCZENIA

ZAUFAŁO NAM PONAD 200 KLIENTÓW Z CAŁEJ POLSKI

PEŁNA I KOMPLEKSOWA OBSŁUGA PROCESU POZYSKANIA ŚRODKÓW 

Kontakt