Open Laptop

POIR 1.1.1. SZYBKA ŚCIEŻKA

Dostępne w konkursie środki dotacyjne pozwalają finansować prowadzenie prac badawczo-rozwojowych przez przedsiębiorstwa MŚP oraz duże. Możliwe jest finansowanie kosztów wynagrodzeń, zakup surowców, usług podwykonawców oraz budowa innowacyjnych, prototypowych linii technologicznych.

 

DLA KOGO

Mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa, prowadzące działalność na terytorium RP.

Wnioskodawcą może być przedsiębiorstwo, konsorcja przedsiębiorstw oraz konsorcja przedsiębiorstw i jednostek naukowych, których liderem jest przedsiębiorstwo.

POZIOM DOFINANSOWANIA 

Do 80%

INSTYTUCJA FINANSUJĄCA

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

 

NA CO MOŻNA PRZEZNACZYĆ DOFINANSOWANIE?

 

WYNAGRODZENIA

Kosztem projektu mogą być wynagrodzenia brutto brutto pracowników badawczych oraz kadry technicznej, zatrudnionej na umowę o pracę a także wynagrodzenia osób zatrudnionych na umowę zlecenie czy B2B.

PODWYKONAWSTWO

Do kosztów projektu zaliczymy koszty usług podwykonawców którym zlecamy przeprowadzenie konkretnych zadań w projekcie. Podwykonawcą może być jednostka naukowa, lub inne przedsiębiorstwo.

BUDOWA PILOTAŻOWEJ LINII TECHNOLOGICZNEJ

Do kosztów projektu zaliczymy również wszystkie wydatki związane z zakupem / wytworzeniem prototypowej linii produkcyjnej.

SUROWCE I MATERIAŁY

Wszelkie surowce i materiały niezbędne do prowadzenia badań np. odczynniki chemiczne, blachy, elektrody, stopy metali do spawania, oleje lub inne materiały niezbędne do realizacji projektu.

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE 

w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej np. licencje na AutoCad lub inne profesjonalne oprogramowanie.

USŁUGI DORADCZE

Zakup robót i materiałów budowlanych w celu budowy lub rozbudowy budynków, budowli lub ich części

GRUNTY

Przedmiotem dofinansowania będzie również dzierżawa i wieczyste użytkowanie gruntów.

ODPŁATNE KORZYSTANIE LUB LEASING

Do kosztów projektu możemy wliczyć: wynajem powierzchni niezbędnej do realizacji projektu a także odpłatne korzystanie (wynajem / leasing) aparatury naukowo-badawczej i innych urządzeń służących celom badawczym np. frezarka, CNC czy prasa.

RYCZAŁT 25%

W związku z realizacją projektu przedsiębiorca otrzymuje dodatkową bonifikatę w wysokości 25% wartości projektu. Warto zauważyć, że przedsiębiorca nie musi opisywać i przedstawiać dokumentów księgowych potwierdzających poniesienie kosztów ryczatłu.

NAJBLIŻSZE NABORY

Szybka Ścieżka dla Dużych Firm


runda I: 7 lutego - 6 marca | 300 mln
runda II: 7 marca - 20 kwietnia | 100 mln
oraz 3 - 21 sierpnia

Szybka Ścieżka dla MŚP

runda III: 21 kwietnia - 18 maja | 500 mln
runda IV: 19 maja - 18 czerwca | 300 mln
oraz 22 sierpnia - 14 września

Szybka Ścieżka Seal of Excellence

14 lutego - 30 września | 50 mln

Szybka Ścieżka Koronawirusy

6 maja - 31 grudnia | 200 mln

Szybka Ścieżka AGROTECH

10 września - 6 listopada

Szybka Ścieżka Oze w Transporcie

30 kwietnia 2020 - 10 lipca 2020 | 200 mln

Szybka Ścieżka Urządzenia Grzewcze

9 grudnia 2019 - 30 czerwca 2020 | 200 mln

 

DLACZEGO WARTO Z NAMI WSPÓŁPRACOWAĆ?

PONAD 20 LAT DOŚWIADCZENIA

ZAUFAŁO NAM PONAD 200 KLIENTÓW Z CAŁEJ POLSKI

PEŁNA I KOMPLEKSOWA OBSŁUGA PROCESU POZYSKANIA ŚRODKÓW 

 

Wiślana 8/3, 
00-317 Warszawa

©2020 by Lucet Capital.