Open Laptop

POIR 1.1.1. SZYBKA ŚCIEŻKA

Dostępne w konkursie środki dotacyjne pozwalają finansować prowadzenie prac badawczo-rozwojowych przez przedsiębiorstwa MŚP oraz duże. Możliwe jest finansowanie kosztów wynagrodzeń, zakup surowców, usług podwykonawców oraz budowa innowacyjnych, prototypowych linii technologicznych.

Kontakt
 

DLA KOGO

Mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa, prowadzące działalność na terytorium RP.

Wnioskodawcą może być przedsiębiorstwo, konsorcja przedsiębiorstw oraz konsorcja przedsiębiorstw i jednostek naukowych, których liderem jest przedsiębiorstwo.

POZIOM DOFINANSOWANIA 

Do 80%

INSTYTUCJA FINANSUJĄCA

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

 

NA CO MOŻNA PRZEZNACZYĆ DOFINANSOWANIE?

 

WYNAGRODZENIA

Kosztem projektu mogą być wynagrodzenia brutto brutto pracowników badawczych oraz kadry technicznej, zatrudnionej na umowę o pracę a także wynagrodzenia osób zatrudnionych na umowę zlecenie czy B2B.

PODWYKONAWSTWO

Do kosztów projektu zaliczymy koszty usług podwykonawców którym zlecamy przeprowadzenie konkretnych zadań w projekcie. Podwykonawcą może być jednostka naukowa, lub inne przedsiębiorstwo.

linia%20tech_edited.png

BUDOWA PILOTAŻOWEJ LINII TECHNOLOGICZNEJ

Do kosztów projektu zaliczymy również wszystkie wydatki związane z zakupem / wytworzeniem prototypowej linii produkcyjnej.

SUROWCE I MATERIAŁY

Wszelkie surowce i materiały niezbędne do prowadzenia badań np. odczynniki chemiczne, blachy, elektrody, stopy metali do spawania, oleje lub inne materiały niezbędne do realizacji projektu.

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE 

w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej np. licencje na AutoCad lub inne profesjonalne oprogramowanie.

USŁUGI DORADCZE

Zakup robót i materiałów budowlanych w celu budowy lub rozbudowy budynków, budowli lub ich części

land.png

GRUNTY

Przedmiotem dofinansowania będzie również dzierżawa i wieczyste użytkowanie gruntów.

ODPŁATNE KORZYSTANIE LUB LEASING

Do kosztów projektu możemy wliczyć: wynajem powierzchni niezbędnej do realizacji projektu a także odpłatne korzystanie (wynajem / leasing) aparatury naukowo-badawczej i innych urządzeń służących celom badawczym np. frezarka, CNC czy prasa.

RYCZAŁT 25%

W związku z realizacją projektu przedsiębiorca otrzymuje dodatkową bonifikatę w wysokości 25% wartości projektu. Warto zauważyć, że przedsiębiorca nie musi opisywać i przedstawiać dokumentów księgowych potwierdzających poniesienie kosztów ryczatłu.

NAJBLIŻSZE NABORY

Szybka Ścieżka dla MŚP

Start:

22.03.2021

Zakończenie:

04.05.2021

 

DLACZEGO WARTO Z NAMI WSPÓŁPRACOWAĆ?

PONAD 20 LAT DOŚWIADCZENIA

ZAUFAŁO NAM PONAD 200 KLIENTÓW Z CAŁEJ POLSKI

PEŁNA I KOMPLEKSOWA OBSŁUGA PROCESU POZYSKANIA ŚRODKÓW 

Kontakt