ULGA NA B+R (BADANIA I ROZWÓJ)

Ulga podatkowa na badania i rozwój została wprowadzona 1 stycznia 2016 roku, jednak od 2018 roku obowiązują znacznie korzystniejsze zasady korzystania z niej. Dodatkowe odliczenie od podstawy opodatkowania 100% (w przypadku CBR nawet 150%) kosztów kwalifikowanych poniesionych na działalność badawczo-rozwojową daje przedsiębiorcom realne korzyści finansowe.


W czym możemy Ci pomóc?


- pomoc w identyfikacji procesów badawczo-rozwojowych w działalności firmy

- identyfikacja kosztów kwalifikowanych

- rekomendacje zmian w zakresie dokumentowania kosztów kwalifikowanych

- wsparcie w rozliczeniu ulgi B+R,

- kontrola wykorzystania ulgi B+R